Kwota zmniejszająca podatek nie dla każdego pracownika!

17.05.2017 Ewelina Mrozińska

Aktualne przepisy różnicują zasady korzystania z kwoty zmniejszającej podatek, powodując jednocześnie, że nie każdy pracownik powinien pomniejszać wysokość zaliczki na podatek dochodowy o tzw. „ulgę podatkową”.

Od dnia 01 stycznia 2017 roku zostały znowelizowane przepisy ustawy PIT (D. U. z dn.
15 grudnia 2016 r. poz. 2032 ze zm.), dotyczące prawa do zastosowania ulgi podatkowej zmniejszającej wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik, którego dochody w danym roku podatkowym przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, nie pomniejsza zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Jagoda Andrzejewska, specjalista ds. kadr i płac w FL Accounting komentuje:

Aktualne brzmienie art. 27 ust. 1b ustawy o PIT reguluje, że podatnicy którzy osiągną dochody wyższe niż kwota 85 528,00 zł, zaliczki na podatek dochodowy nie powinni pomniejszać o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł). W tym celu pracownicy powinni złożyć pracodawcy oświadczenie, że dochody osiągnięte w danym roku będą wyższe niż górna granica pierwszego progu podatkowego, w związku z czym proszą o niepomniejszanie wysokości zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli pracodawca nie otrzyma stosownego oświadczenia od pracownika, zobowiązany jest do dalszego stosowania ulgi podatkowej na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia PIT-2. Jeżeli kwota zmniejszająca podatek zostanie zastosowana pomimo osiągnięcia przez pracownika wysokiego dochodu, zajdzie konieczność stosownego rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowego podczas składania rozliczenia rocznego.

Warto zauważyć, że na konieczność zmiany przepisów w tym zakresie, które w poprzednim brzmieniu umożliwiały każdemu pracownikowi, niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów, pomniejszenie wysokość zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek, wskazywał już 2015 roku wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 roku (sygn. akt K 21/14). Jak wskazuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego: „Utrzymanie przez wiele lat stałej kwoty zmniejszającej podatek i oderwanie jej wysokości od czynników, dzięki którym można określić zdolność podatkową, narusza art. 84 Konstytucji i wynikającą
z niego zasadę podatkową”.