Doradztwo Księgowe

Ze względów na nieustannie zmieniające się przepisy rachunkowe i podatkowe zaplanowanie i przeprowadzanie transakcji biznesowych w sposób optymalny oraz ich właściwe rozliczenie może okazać się kosztowne i stanowić wyzwanie.

FL Accounting, rozumiejąc potrzeby i cele biznesowe oraz ceniąc czas naszych Klientów oferuje rachunkowe i podatkowe wsparcie na każdym etapie transakcji, od momentu analizy możliwych wariantów, poprzez przeprowadzenie transakcji do jej rozliczenia.

Ponadto będąc na bieżąco ze zmianami przepisów, FL Accounting wspiera Klientów we wdrożeniu zarówno nowych regulacji jak i zmian w obowiązujących przepisach.

Rozwiązujemy problemy naszych Klientów w zakresie rachunkowości oraz usprawniamy procesy księgowe i sprawozdawczości finansowej.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • sporządzanie lub aktualizację zasad polityki rachunkowości,
  • wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz nowych standardów rachunkowości,
  • doradztwo rachunkowe z zakresie analizy, ujęcia i rozliczenia transakcji w księgach rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości (ustawa o rachunkowości, MSSF, US GAAP),
  • kompilację sprawozdań finansowych oraz sporządzanie skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki
    rachunkowości, sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań likwidacyjnych,
  • wsparcie w konsolidacji grup kapitałowych,
  • usługi z zakresu rachunkowości zarządczej,
  • wsparcie w optymalizacji procesów księgowych oraz sprawozdawczości finansowej, w tym tworzenie narzędzi wspierających raportowanie oraz procesy zamknięcia okresów,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie rachunkowości.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl