Obsługa Kadr i Płac

Ze względów biznesowych, Spółki często decydują się na powierzenie prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej firmom zewnętrznym.
FL Accounting jako zaufany partner biznesowy zapewnia swoim Klientom zarówno profesjonalną i kompleksową obsługę płacową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również obsługę kadrową zapewniając wypełnienie wszystkich obowiązków nałożonych na pracodawców przez Kodeks Pracy.
Rozwiązania dostosowujemy do potrzeb i wymagań naszych Klientów, uwzględniając specyfikę działalności, złożoność składników płacowych i raportów kadrowo-płacowych. Zapewniamy całkowitą poufność i bezpieczeństwo w przechowywaniu danych kadrowo-płacowych.
Nasze usługi w ramach obsługi płacowej obejmują m.in.:

 • rejestrację dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń oraz przygotowywanie tzw. pasków wypłat dla pracowników,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie),
 • kalkulację wynagrodzeń kadry zarządzającej (członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej),
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy,
 • przygotowywanie zaświadczeń, dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników oraz raportów kadrowo-płacowych na potrzeby rachunkowości finansowej i
  zarządczej.

Nasze usługi w ramach obsługi kadrowej obejmują m.in.:

 • przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy oraz obsługę zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich oraz innych nieobecności,
 • monitorowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń obligatoryjnych,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • inne usługi na życzenie Klienta tj.: wsparcie w przygotowaniu regulaminów wymaganych przepisami (regulamin pracy, regulamin wynagradzania itp.) etc.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl