Sprzedaż gotowych spółek

FL Accounting oferuje sprzedaż gotowych spółek prawa handlowego, które posiadają zarówno formę prawną, jak i stosowną umowę, która obejmuje podstawowy zakres działalności spółki i wszystkich współwłaścicieli, a także członków zarządu spółki.

Sama procedura trwa zaledwie kilka dni, jest to minimalny czas, niezbędny do rozpoczęcia działalności oraz współpracy między stronami w zakresie spółki prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Klienci, decydujący się na zakup gotowej spółki zobowiązani są jedynie do przesłania dokumentów oraz udania się do notariusza, celem prawnego potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl