Tax Compliance

W ramach usługi Tax compliance FL Accounting wspomaga Klientów w zakresie sporządzania oraz terminowego składania deklaracji podatkowych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • sporządzenie i złożenie do urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT i przygotowanie VAT-UE,
  • sporządzanie miesięcznych kalkulacji zaliczek oraz sporządzenie i złożenie do
    urzędu skarbowego rocznego zeznania CIT,
  • sporządzenie i złożenie do odpowiednich organów deklaracji Intrastat (jeśli będzie wymagane),
  • sporządzanie i prowadzenie rejestrów VAT,
  • reprezentowanie Klienta przed polskimi organami podatkowymi.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl