Usługi księgowe

FL Accounting oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi księgowe. Świadczone przez nas usługi dopasowane są do potrzeb Klienta i opierają się na najnowszych rozwiązaniach zarówno metodologicznych, jak i systemowych.

Na życzenie zapewniamy naszym Klientom dostęp online do systemu finansowo-księgowego, co pozwala na pozyskanie przez Klienta w czasie rzeczywistym najważniejszych informacji, dokumentów niezbędnych do przygotowania zestawień wierzycieli i dłużników oraz standardowych miesięcznych raportów.

Nasze usługi obejmują:

  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”),
  • sporządzanie i składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSSF oraz wsparcie w przygotowaniu sprawozdania Zarządu z działalności,
  • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla organów państwowych (GUS, NBP),
  • raportowanie danych finansowych do Zarządu firmy oraz grupy zgodnie z Państwa wymogami,
  • współpracę z audytorami oraz kontakty z urzędami podatkowymi i wsparcie w trakcie kontroli podatkowych,
  • inne usługi na życzenie Klienta np.: rekonstrukcja ksiąg, przygotowanie ksiąg na podstawie innych rejestrów, obsługę płatności bankowych etc.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl