Usługi międzynarodowe

w pełnym zakresie usług

Adresując potrzeby naszych klientów FL Accounting oferuje usługi związane z rejestracją i utrzymywaniem spółek, oddziałów w wybranych jurysdykcjach.

Dzięki współpracy z Alliott Group cały zakres usług świadczonych przez FL Accounting w Polce na życzenie klienta może być również świadczony za granicą.

Aby zapewnić kompleksową obsługę klienta dodatkowo nasze usługi mogą być rozszerzone o doradztwo podatkowe, które realizowane jest w ramach spółki FL Tax (http://fltax.pl/).

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl