Zakładanie spółek

FL Accounting oferuje kompleksowe zakładanie i rejestrację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych spółek prawa handlowego, poprzez ich rejestrację w stosownych organach i urzędach.

Rejestracja spółki prawa handlowego to proces wymagający i złożony, stąd też nasza oferta jest skierowana dla istniejących już firm oraz osób fizycznych. Rejestracja wymaga odpowiedniego przygotowania umowy spółki, począwszy od jej treści, poprzez skuteczne zabezpieczenie spółki z pozycji poszczególnych współwłaścicieli, wspólników oraz zarządu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl