System kafeteryjny a moment powstania przychodu po stronie pracownika.

01.06.2017 Ewelina Mrozińska

Wyrok z dnia 25 maja 2017 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
jasno określa moment powstania przychodu ze stosunku pracy w sytuacji kiedy pracownik został objęty systemem kafeteryjnym.

W obecnych czasach kiedy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce w porównaniu do lat poprzednich wciąż spada, kiedy na rynek pracy weszło pokolenie Millennialsów, a posiadanie stałej praca nie jest już nadrzędną potrzebą samą w sobie, pracodawcy zmuszeni zostali niejako przez mechanizmy zachodzące na rynku pracy oraz oczekiwania pracowników, do stosowania bardziej elastycznych form wynagradzania. Umożliwienie korzystania z systemu, który przyznaje pracownikom określoną pulę punktów do wykorzystania na udostępnione
w ramach systemu świadczenia pozapłacowe, jest elastyczną formą wynagradzania mającą na celu, budowanie trwałych więzi pomiędzy pracodawcą a pracownikami oraz wpłynąć na pozytywny odbiór pracodawcy. Odbiór danego świadczenia pozapłacowego przez pracownika może nastąpić w dowolnie przez niego wybranym momencie, co rodzi problemy po stronie pracodawców jak poprawnie określić moment powstania przychodu, a zatem poprawnie naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek PIT.

Jagoda Andrzejewska, specjalista ds. kadr i płac w FL Accounting komentuje:

Niektórzy pracodawcy zwiększali przychód pracownika o wartość pieniężną otrzymywanych punktów w ramach sytemu kafeteryjnego w miesiącu przekazania punktów na indywidualne konto pracownika, które z kolei mogły być wymienione na wybraną usługę lub produkt oferowany przez firmy. Moim zdaniem praktyka ta była błędna, ponieważ przepis art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje że, aby mogła być w ogóle mowa o przychodzie, podatnik musi otrzymać lub mieć postawione do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W opisanej sytuacji pracownik otrzymuje określoną liczbę punktów, które z kolei upoważniają go do skorzystania z określonego świadczenia, pod warunkiem, że uzbiera ich wystarczającą ilość. Należy zatem przyjąć, że w sytuacji, kiedy pracownik nie uzbiera wystarczającej ilości punktów w ramach systemy kafeteryjnego upoważniającej go do skorzystania z określonego świadczenia, nie może być mowy o uzyskaniu przychodu, który nakłada obowiązek na pracodawcę  odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego.

 

SYGNATURA: I SA/Sz 212/17 WYROK WSA W SZCZECINIE Z DNIA 25 MAJA 2017 R.