FL ACCOUNTING

ZESPÓŁ ZAUFANYCH SPECJALISTÓW

 Wierzymy, że sukces firmy wynika z połączenia umiejętności, talentu, doświadczenia i zaangażowania naszego zespołu.

Card image cap

Paweł Fałkowski

pfalkowski@fltax.pl

Paweł jest założycielem i partnerem w spółkach: FL Tax i FL Accounting. Specjalizuje się we wszystkich aspektach międzynarodowego opodatkowania, w tym w opodatkowaniu osób prawnych i międzynarodowym doradztwie w podatku VAT. Posiada także duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Uzyskał dla klientów oszczędności podatkowe liczone w milionach złotych, realizując wiele projektów optymalizacyjnych z zakresu VAT oraz podatku od nieruchomości.

Paweł jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. W 2009 r. uzyskał tytuł Executive MBA na University of Minnesota. Jest doradcą podatkowym od 2005 r.
Paweł jest współautorem komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112/UE wydanego w 2012 roku nakładem wydawnictwa C.H.Beck. Współpracuje również z International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie – jedną z wiodących, międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką prawa podatkowego.
Card image cap

Kamil Lewandowski

klewandowski@fltax.pl

Kamil jest założycielem i partnerem w spółkach: FL Tax i FL Accounting. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. Kamil koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w krajowych i międzynarodowych kwestiach związanych z podatkiem VAT.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został doradcą podatkowym w 2009 r.

Kamil często pełni rolę eksperta, komentując w prasie bieżące wydarzenia podatkowe. Jest także współautorem komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112/UE wydanego w 2012 roku nakładem wydawnictwa C.H.Beck.
Card image cap

Magdalena Świątek

mswiatek@flaccounting.pl

Magdalena jest biegłym rewidentem, dyrektorem w FL Accounting, z którą współpracuje od 2016 r.

Magdalena przed rozpoczęciem współpracy z FL Accounting, zdobywała doświadczenie zawodowe w jednej z wiodących międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Początkowo pracowała w zespole audytu, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z różnych sektorów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Następnie, w 2012 r. dołączyła do Działu Doradztwa Rachunkowego, gdzie brała udział w różnych projektach dotyczących m.in. wdrażania MSSF, wdrażania waluty funkcjonalnej, komplikacji i sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, doradztwa dotyczącego ujęcia i rozliczenia w księgach rachunkowych różnych transakcji zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF, optymalizacji procesów finansowych i procesów raportowania grupowego, organizacji działalności pionów finansowych.

Magdalena prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości.
Magdalena jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest biegłym rewidentem od 2015 r. Jest w trakcie uzyskiwania uprawnień ACCA.

Kontakt

Zapraszamy do kontaku

FL Accounting Sp. z o.o. 
NIP: 527 27 60 130
REGON: 363732963
KRS: 0000601942
Kapitał zakładowy: PLN 50,000

WOLA CENTER, budynek A, VI piętro
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel.:+48 22 652 27 51 e-mail: office@flaccounting.pl